Opłaty

Generalne informacje na temat opłaty uiszczanych w kancelarii notarialnej

Adres
Kancelaria Notarialna
Agnieszka Miron-Dębowska Notariusz

ul. Icchoka Malmeda 31 lok. 38
15-440 Białystok
Zadzwoń
Zadzwoń
Godziny otwarcia
Pon - Pt, 9:00 - 17:00

Do ustalenia są indywidualne terminy,
w tym przypadku prosimy o kontakt.

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia dolicza się podatek VAT w wysokości 23%. Opłaty te są uzgadniane ze stronami przed dokonaniem czynności notarialnej.
Oprócz wynagrodzenia notariusz pobiera również podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) oraz opłatę sądową za wpisy do ksiąg wieczystych. Opłaty te notariusz odprowadza następnie w imieniu stron do właściwych organów.